Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

mr. Jakke Cloïn

MfN Register Mediator

Jakke Cloïn is in 1979 in Veghel geboren. Vanaf 2005 is hij afgestudeerd jurist en sinds 2006 werkzaam als advocaat. Vanaf 2011 beoefent Jakke ook het vak van MfN-registermediator. Daarnaast is hij nog actief als (team)coach en docent-trainer. Hij beschikt over ruime praktijkervaring in diverse sectoren van de samenleving.

Mediation: los conflicten buiten de rechtbank op

Jakke is empathisch, een goede luisteraar, een bruggenbouwer en een mediator met een heel praktische (en soms zakelijke) aanpak. Hij is goed in staat om in conflictsituaties het zelf oplossend vermogen van mensen aan te spreken. Jakke heeft de overtuiging dat een ieder zelf verantwoordelijkheid kan én moet dragen voor zijn/haar aandeel in het conflict en de oplossing ervan.

Ervaren mediator

Als advocaat en mediator heeft Jakke veel ervaring  met het oplossen van conflicten bij arbeidsverhoudingen, echtscheidingen en familiezaken, zakelijke relaties en conflicten binnen de overheid (gemeente-burger). Voor de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN) was Jakke enkele jaren werkzaam als voorzitter van de klachtencommissie. Ook familiaire en gezinskwesties maken onderdeel uit van zijn praktijk.

Mediator in de regio Etten-Leur, Breda en Roosendaal

Jakke Cloïn is als MfN register mediator en rechtbankmediator met name actief in Veghel, Meierijstad, Rotterdam, Etten-Leur, Breda en Roosendaal. Hij verzorgt zijn mediation diensten indien gewenst ook op locatie alders in Nederland en Noord Brabant.
Hier kunt u kennismaken met de andere Mediators en Conflictprofessionals van Bascule.

Neemt u gratis en vrijblijvend contact op met Jakke Cloïn voor een intakegesprek of maak direct telefonisch een afspraak.