Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Wat kan ik met mediation?

Afbeelding met mensen die zich afvragen wat kan ik met mediation

Conflictbemiddeling biedt veel mogelijkheden

Wat kan ik met mediation? Mediation wordt zowel ingezet om een relatie te herstellen als om een relatie te verbreken. Bij het verbreken van een relatie moet gedacht worden aan echtscheidingsbemiddeling en de zogenaamde exit-mediation in arbeidsgeschillen. Bij exit-mediation is het in het algemeen zo dat partijen in de toekomst geen enkele relatie meer met elkaar onderhouden. De reden om in dit soort gevallen toch voor mediation te kiezen, heeft veelal te maken met het feit dat partijen de relatie willen beëindigen op een manier die de emotionele en psychologische schade zoveel mogelijk beperkt. In mediations die als kenmerk hebben dat partijen hun relatie (deels) willen beëindigen, speelt de juridische context vaak een belangrijke rol.

Wat kan ik met mediation? Herkenning en mogelijkheden

Bent u betrokken bij een conflict en herkent u het volgende:

  • Het conflict waar u bij betrokken bent suddert al lange tijd door. Het is moeilijk aan te geven waar het nu eigenlijk fout ging. Iedereen heeft zich ingegraven en is overtuigd van zijn eigen gelijk.
  • Er is een gebrek aan solidariteit binnen uw team, bestuur of maatschap. De bedrijfsvoering verloopt stroef en afspraken worden niet nagekomen. Soms is de werkdruk onevenredig hoog voor enkelen van u. Erover praten lukt niet meer, omdat de emoties snel hoog oplopen.
  • U stoort zich aan elkaars persoonlijk en/of professioneel gedrag, maar er is nauwelijks ruimte om elkaar hierop aan te spreken. Klanten en andere relaties hebben hier last van. U vreest voor imagoschade voor uzelf en voor uw organisatie.

U kunt ervoor kiezen om naar de rechtbank te stappen om daar uw conflict uit te vechten. Dat kan heel zinvol zijn. De rechter kijkt naar het verleden, bepaalt wie er gelijk heeft en baseert daarop zijn bindende uitspraak. Maar, zelfs als die uitspraak in uw voordeel uitpakt, dan is daarmee uw probleem nog niet direct opgelost.

Mediation is een andere mogelijkheid. Het is een vorm van conflictoplossing buiten de rechter om. Herstel van de communicatie tussen partijen staat centraal bij mediation. Want, hoe gek het ook klinkt, ruzies en problemen in de samenwerking wijzen vaak op een grote stilte. Er wordt niet (meer) gepraat. Er wordt niet (meer) geluisterd. Kortom, de verbinding tussen u en de ander is verbroken.

Mediation betekent weer praten met elkaar. Dit gebeurt in het bijzijn van de bemiddelaar of mediator. Dit is een onafhankelijk iemand, die de gesprekken tussen alle betrokkenen in goede banen leidt. In plaats van door te vechten kunt u met behulp van de mediator het gesprek weer met elkaar aangaan. Onder zijn begeleiding krijgt u makkelijker inzicht in wat u en de ander daadwerkelijk beweegt.

De mediator haalt de emotionele en inhoudelijke aspecten van uw conflict uit elkaar. Zo ontstaat er ruimte voor toenadering en kunt u actief werken aan een voor ieder bevredigende oplossing voor de toekomst. Ondanks, in eerste instantie, ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen. Door het herstel van de dialoog, bent u weer in staat realistische afspraken met elkaar te maken.

De keuze voor mediation is zinvol als u:

  • Zelf actief invloed wilt uitoefenen op de oplossing
  • De zakelijke of persoonlijke relatie wilt behouden of verbeteren
  • Een vertrouwelijke behandeling op prijs stelt
  • Snel, informeel en kosten efficiënt wilt werken
  • Verdere escalatie wilt voorkomen
  • Een lange juridisch slepende procedure wilt voorkomen
  • Het liefst een win-win resultaat ziet

Bascule mediators

De mediators van Bascule mediation zijn MfN Register mediator, Full certified ADR Mediator en rechtbankmediator, gespecialiseerd in diverse vakgebieden en onderhouden hun kennis en vaardigheden door middel van intervisie en permanente educatie opleidingen. De verscheidenheid in de achtergrond van onze mediators waarborgt dat wij altijd een mediator kunnen bieden die is gespecialiseerd op het specifieke terrein van uw conflict of samenwerkingsprobleem. Bascule mediation vindt u in Veghel, Assen en Etten Leur of, indien gewenst, op locatie.

Wat kan ik met mediation? Neem contact met ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op voor uw vragen, een gratis intakegesprek of bel 0413 32 17 55 voor een een afspraak.