Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Wat is mediation?

Afbeelding wat is mediation?

U vraagt zich af: Wat is mediation?

Wat is mediation? Mediation is een vorm van conflictbehandeling waarbij een door beide partijen geaccepteerde derde (de mediator) helpt om het conflict dat tussen hen is ontstaan op een voor beide partijen acceptabele en bevredigende manier op te lossen of hanteerbaar te maken. Kenmerkend voor mediation is dat de mediator zich niet of nauwelijks met de inhoud van het conflict bemoeit, maar zich vooral richt op de bewaking van het proces.

Waarom mediation?

Mediation is veelal een beter passende en aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) conflict te realiseren, dan om daarover in juridische procedures terecht te komen. In een dergelijke procedure moeten immers veelal advocaten worden ingeschakeld. Dat betekent dat die advocaten gaan onderhandelen, waarin elk voor zijn cliënt uiteraard de beste oplossing tracht te bereiken. Meestal vinden die onderhandelingen plaats op basis van tegengestelde standpunten en argumenten. Daardoor bestaat het gevaar dat de ‘prijs’ van de oplossing onnodig wordt opgedreven. Indien deze onderhandelingen niet slagen, beslist uiteindelijk de rechter. Dat levert dan een ‘winnaar’ en een ‘verliezer’ op. Maar de vraag is dan wél of de ‘winnaar’ zijn/haar winst kan incasseren (verzilveren) en of de “verliezer” zijn/haar verlies kan en wil dragen. En wat betekent dat voor de relatie tussen die partijen in de toekomst?
Mediation gaat uit van een win-win situatie en zet zich in voor alle partijen.

De aanpak

In mediation wordt:

  • Een situatie gecreëerd waarin partijen echt naar elkaar luisteren en zo mogelijk begrip hebben voor elkaar;
  • Duidelijk wat de echte kwesties zijn die spelen in het conflict;
  • Helder gemaakt welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen die partijen hebben;
  • Een situatie gecreëerd, waarin partijen zélf hun oplossing(en) voor hun conflict bedenken.

Daardoor kan dat conflict vaak op zodanige manier worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden. Mediation wordt, onder andere, toegepast:

Bent u verwikkeld in één van de bovengenoemde conflictsituaties en zoekt u een mediator, klik dan hier.
Bent u verwikkeld in een conflict met uw ex-samenlevingspartner of zoekt u hulp van een mediator bij scheiding of ouderschap, klik dan hier.

Bascule mediators en conflictprofessionals vindt u in Veghel, Assen en Etten Leur of, indien gewenst, op locatie.