Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Online mediation

In tijden zoals deze, maar ook daar buiten, is onze dienstverlening op afstand beschikbaar. Goede begeleiding bij conflicten is van belang. Juist nu. Want niets doen… werkt slechts escalerend. Bij Bascule is het mogelijk om voor online mediation en digitale conflictcoaching te kiezen. Onze mediators zijn getraind en ervaren op dit gebied, het secretariaat ondersteunt het proces. 

Online mediation en digitale conflictcoaching

Wat is digitale conflictcoaching?
Als je noodgedwongen dicht op elkaars leeft, we ons extra bewust zijn van de ander en spanning of druk op het werk toeneemt, kan er sneller wrijving of lastige situaties ontstaan. Hoe gaat u om met die spanning, minder structuur, druk in huis of op het werk? Onze MfN geregistreerde en gespecialiseerde mediators zijn óók digitaal beschikbaar voor conflictcoaching, -tips en -advies!

Wat is online mediation?
Conflictbemiddeling is normaal gesproken face-to-face, maar kan ook via internet plaatsvinden. In dat geval spreek je van online mediation. Online mediation is een prima alternatief om conflicten op afstand op te lossen, als er vanwege omstandigheden of persoonlijke wensen geen live mediation kan plaatshebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gevolg van mobiliteit, het verblijf van één van de partijen in het buitenland, de ander ontmoeten nog even te zwaar is of tijdens de huidige Corona-situatie. Door de mediation online aan te gaan, kunnen we de conflictbemiddeling starten en voortzetten zonder dat iedereen fysiek aanwezig hoeft te zijn. Het kan ook voorkomen dat wordt afgesproken een gedeelte van de mediation online te laten plaatsvinden en een gedeelte face-to-face.

Hoe werkt online mediation?
Bij Bascule staat kwaliteit altijd voorop. Ook bij online mediation en digitale conflictcoaching ontvang je de kwaliteit zoals je die van ons gewend bent.
Online mediation werkt in grote lijnen hetzelfde als gewone mediation waarbij het gesprek aan tafel gevoerd wordt: op basis van de onderliggende belangen wordt er naar een oplossing gezocht die voor beide partijen aanvaardbaar is. Ook hier is de mediator een neutrale derde die de gesprekken in goede banen leidt.

Er zijn verschillende manieren waarop online mediation wordt uitgevoerd. Zoals e-mail, chat en praten via video-conferentieprogramma’s. Er wordt door ons een beveiligde internetomgeving gecreëerd, die alleen toegankelijk is voor de mediator en de conflicterende deelnemers. Uiteraard worden voorafgaand de spelregels van de (online) mediation met elkaar besproken.

Welke volgorde heeft online mediation?
Mediation begint vaak met een (individuele) intake. Dit is bij online mediation standaard het geval. Buiten de conflict-inhoudelijke zaken, zal de mediator daarbij vragen beantwoorden die specifiek over online mediation gaan. Dit is een goede manier voor deelnemers om zich comfortabel te laten voelen met video-bellen. Vervolgens wordt er, net als bij gewone mediation, een mediationovereenkomst digitaal gesloten.

Daarna kan de gezamenlijke online mediation starten. De opbouw en werkwijze is goed vergelijkbaar met die van een face-to face mediation, maar dan digitaal. Dezelfde vragen worden door de mediator gesteld, de knelpunten komen aan de orde en er wordt naar mogelijke oplossingen gezocht. De mediator zal de deelnemers tijdens het mediationtraject begeleiden om hen tot overeenstemming te laten komen. Mocht u tussentijds willen overleggen met een adviseur, dan is deze mogelijkheid er online ook – net zoals die er tijdens een live mediation is.

Het laatste deel van het traject bestaat uit het online samenstellen van een overeenkomst met daarin vastgelegde resultaten van de mediation. Alles wordt zowel digitaal als op papier vastgelegd.

Wat is het verschil met ‘gewone’ mediation? 
Voordelen

 • Online mediation kan overal en vergroot ons bereik. De locatie van de deelnemers speelt namelijk geen rol. Hierdoor kan mediation bijvoorbeeld ook internationaal ingezet worden.
 • Je hoeft geen verlof op te nemen, te reizen of oppas te regelen; je kunt direct beginnen. Dit bespaart kosten.
 • Er is geen beperking op het aantal deelnemers.
 • De mediator kan ook online door middel van aparte gesprekken met de individuele deelnemers op zoek naar beweging.
 • Er is meer effectieve tijd voor de daadwerkelijke mediation, omdat er geen reistijd is.
 • Online mediation biedt een kortere doorlooptijd, omdat de afstemming in meerdere agenda’s makkelijker gaat. Dit kan de mogelijkheid van mediation aanmoedigen als een partij anders lastig tijd kan vrijmaken. Het werkt laagdrempeliger om een afspraak te plannen.
 • Het is veilig
 • Er is (nog) geen directe confrontatie met de ander. Dit is een uitkomst wanneer de deelnemers niet bij elkaar aan tafel kunnen zitten.
 • Na een tijdje kan de online mediation wellicht plaatsmaken voor face-to-face gesprekken. Een combinatie is daarmee mogelijk.

Zorgen

 • Online contact kan soms als afstandelijker worden ervaren. De zorg van deelnemers is niet door de ander te worden begrepen of het vertrouwen missen om goede afspraken te maken. Onze rol is om ervoor te zorgen dat beeld ook de non-verbale communicatie zichtbaar maakt. Juist hier kan een mediator het verschil maken in conflictsituaties. Door de ruime ervaring van onze  mediators, zal de kwaliteit van online mediation gelijk zijn aan de kwaliteit van standaard mediation zoals u die van ons kan en mag verwachten.
 • Het verschil in uitkomst tussen een video-mediation en een fysieke mediation aan tafel is niet groot. Wel is ‘de flow’ van de mediation anders.
 • Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst zal de mediator meer aandacht besteden aan de structuur van de mediation en afspraken maken over de communicatie, de bekende “etherdiscipline”. Vanwege deze structuur en door de communicatieafspraken vindt er vrijwel altijd een rustig gesprek plaats, dat de deelnemers in staat stelt om te vertellen wat voor hen belangrijk is. Bovendien kan door videobeeld de expressie van de ander juist worden uitvergroot. De ervaring leert dat daardoor online mediation een goed alternatief is.
 • Een andere zorg is wellicht de technische vaardigheden om een dergelijk videoprogramma te gebruiken. Het secretariaat van Bascule ontzorgt u zoveel mogelijk, zodat al uw energie naar het mediationtraject kan gaan. Dit houdt in dat zij, indien nodig, u ondersteunen bij het installeren en opstarten van het programma. Wanneer behoefte is om een keer te oefenen, dan kan dat natuurlijk ook en helpen wij u daar graag bij.
 • Net zoals bij standaard mediation, is het voor een effectieve mediation belangrijk dat iedere deelnemer zich actief en constructief inzet om de mediation zo goed mogelijk te laten verlopen. Heeft één van de deelnemers moeite met beeldbellen, dan kunt u misschien beter kiezen voor een gewoon mediationtraject.

Voor wie is het beschikbaar? 
Met zijn vele voor- en nadelen is mediation op afstand via videoconference uw aandacht waard. Online mediation en digitale conflictcoaching is toegankelijk voor iedereen die kan gebruik maken van het internet.

Voor welke conflicten is het geschikt?
Online mediation is geschikt voor tal van conflicten. Bijvoorbeeld zakelijke problemen, arbeidskwesties, familiezaken of overheidsconflicten. Ook als er meer deelnemers betrokken zijn.
Digitale conflictcoaching is ook preventief beschikbaar. Niets doen, werkt namelijk escalerend. Grijp daarom liever in een vroeg stadium in, waarbij wij u kunnen ondersteunen met tips, coaching en advies hoe met een situatie op een goede manier om te gaan.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor online mediation bestaan uit het uurtarief van de mediator en eenmalige kosten voor het gebruik van het online platform. De tijd die nodig is, hangt af van de complexiteit van de situatie en hoe snel deelnemers op berichten reageren. Dus hoe actiever en constructiever u deelneemt aan de online gesprekken, hoe sneller uw probleem mogelijk kan worden opgelost. Wie in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kan hier via ons ook bij online mediation gebruik van maken. Online mediation wordt daarnaast door een aantal (rechtsbijstands-) en verzekeringsmaatschappijen vergoed.

Direct advies?
Wilt u uw situatie aangrijpen en in contact komen met een goede online mediator? We helpen u graag bij zowel online en digitale – als traditionele mediation en conflictcoaching. Twijfelt u? In overleg kunnen we bekijken welke vorm het beste bij jullie situatie past. Vul vrijblijvend het contactformulier in of neem telefonisch (0413-321755) of via chat contact met ons op. We staan van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur graag voor u klaar.