Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Onze mediation werkwijze

Afbeelding mediation werkwijze Bascule

Uitgangspunten van onze werkwijze

Mediation is een snelle, persoonlijke en betaalbare methode voor het oplossen van conflicten buiten de rechter om. Uit cijfers blijkt dat 75 tot 80 procent van alle mediationtrajecten een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing oplevert. Bascule werkt vanuit de filosofie dat ieder conflict geschikt is voor mediation, maar niet elke partij. Mediation is een intensief en soms confronterend proces. Het resultaat hangt af van de inzet en de bereidheid van u en de andere betrokken partijen om een oplossing voor uw probleem te zoeken.

In onze mediation werkwijze begeleiden wij iedere mediation en elk conflictbemiddelingstraject op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Mediation is altijd vrijwillig. Niemand kan u ertoe dwingen. De kracht van mediation is juist dat u zelf van het conflict af wilt en zich daarvoor inzet. Maar mediation is niet vrijblijvend. Als u zich ervoor zal inspannen, loont het.
 • Mediation is vertrouwelijk. Alle partijen verplichten zich tot geheimhouding. Dit geldt ook voor de mediator. Wat we bespreken komt niet naar buiten. U kunt dus vrij praten over wat u dwars zit, zonder dat hier eventueel nare consequenties aan vast zitten. U bepaalt zelf of, en zo ja, hoe en wanneer u de buitenwereld informeert over uw conflict of probleem.
 • De mediator heeft een strikt neutrale rol. Hij bedenkt de oplossing niet, maar helpt partijen weer tot echte communicatie te komen. Zo wordt er onderhandeld met het oog op de wederzijdse belangen. De mediator heeft geen oordeel over de kwestie zelf.
 • Voor mediation zijn alle partijen in het conflict nodig. U kunt uw conflict alleen oplossen door met de ander in gesprek te gaan. Eenzijdige mediation is hiermee geen optie.
 • Het staat u vrij om op elk moment de bemiddeling af te breken. Ook als er nog geen gezamenlijke oplossing is gevonden. Ook dan kunnen u en de andere betrokkenen de gesprekken als nuttig hebben ervaren. Wellicht bent u zelfs op een spoor gezet van mogelijke oplossingen, of heeft u duidelijkheid over een vervolgtraject.

De mediation werkwijze van Bascule

 • Tijdens een vrijblijvend, gratis kennismakingsgesprek krijgt u antwoord op al uw vragen. Daarnaast krijgen alle partijen de gelegenheid om in het kort uw kant van het verhaal over het conflict te vertellen.
 • Als u besluit om uw probleem op te lossen via mediation, maken we met u concrete afspraken over de spelregels voor het mediationtraject. Hieronder vallen de eerder genoemde uitgangspunten van vrijwilligheid, geheimhouding en vertrouwelijkheid. Maar ook de verdeling van de kosten komt hierin aan bod. Alle afspraken leggen we vast in een mediationovereenkomst, die u allen ondertekent.
 • Vervolgens voeren we een aantal gesprekken met alle betrokkenen samen. Een gesprek duurt meestal anderhalf tot twee uur. Het uitgangspunt is om binnen enkele weken tot een voor alle betrokkenen bevredigend resultaat te komen.
 • Als er een oplossing is gevonden, leggen we deze vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het beschrijft uw rechten en plichten. Met de ondertekening ervan, verklaart u dat u zich houdt aan dat wat u bent overeengekomen.
 • Hiermee is de mediation afgerond. Indien gewenst kunnen er afspraken worden gemaakt voor nazorg.

Resultaten van onze mediation werkwijze

Dit zijn de resultaten die wij met onze klanten realiseren met onze mediation werkwijze:

 • Herstel van communicatie. Mediation zorgt ervoor dat het gesprek met elkaar weer op gang komt. Beide partijen mogen in gelijke hun eigen verhaal vertellen. Zo komen onuitgesproken frustraties en emoties naar voren die het oorspronkelijke conflict verhullen. Betrokkenen luisteren weer naar elkaar. Van daaruit kan er gezocht worden naar een voor ieder aanvaardbare oplossing.
 • Herstel van de samenwerking. Betrokken partijen komen in beweging: ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en de consequenties van hun handelen. Ze winnen elkaars vertrouwen in kleine stapjes terug. De verstandhouding verbetert. Door het maken van gedegen afspraken is het mogelijk de samenwerking te hervatten.
 • Respectvolle beëindiging van de samenwerking. Het kan gebeuren dat partijen besluiten om de (werk)relatie te beëindigen. Omdat alles aan de orde is geweest, ook de emotionele aspecten van het conflict, hebben partijen vaak geen behoefte meer om na afloop negatieve uitlatingen over elkaar te doen. Zo neemt men respectvol afscheid van elkaar.
 • Staking en annulering van eventuele aanstaande of lopende juridische procedures.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor uw vragen, een gratis intakegesprek of maak direct telefonisch een afspraak.