Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Mediation bij conflict(en) met de overheid

Mediation bij conflict met de overheid

Heeft u een conflict met de overheid, maatschappelijke organisatie of met een burger? Stel mediation voor. Burgers en bedrijven, maar ook de overheid zelf, zijn jaarlijks miljoenen uren kwijt aan bezwaar- en beroepsprocedures. Juridisering van het conflict met de overheid staat bovenaan in de top 10 van belangrijkste knelpunten van burgers. Denk aan conflicten rond WOZ, vergunningen, overlast, vergoedingen, handhaving, interne conflicten enzovoorts. Om conflicten bespreekbaar te maken, bezwaarzaken te voorkomen en snel en duurzaam op te lossen, is mediation een goede methode in dergelijke situaties.

Toepassing van mediation bij een conflict met de overheid geeft een merkbare verbetering ten opzichte van de huidige procedures. Daarbij heeft mediation een hoog succespercentage. Mediation kan ook worden ingezet bij interne verhoudingen binnen de overheid.

Mediation helpt de onderlinge relatie te verbeteren

De verbetering wordt vooral veroorzaakt doordat burgers en bedrijven de relatie met de overheid “menselijker” vinden, wanneer mediation bij conflict met de overheid wordt toegepast. De bejegening, de persoonlijke aandacht en het “luisterend oor” worden als positief gewaardeerd. Ook stelt men de oplossingsgerichtheid op prijs. Inzet van mediation bij conflict met de overheid dringt irritatie en onprettige gevoelens bij burgers en bedrijven tegen de overheid terug.

Alle partijen zijn tijdens de mediation met de overheid, een gelijkwaardige gesprekspartner. Men voelt zich serieus genomen omdat er goed naar hen wordt geluisterd. De snelle reactie en de extra uitleg over een genomen besluit leiden tot een hogere waardering van het overheidsorgaan. Niet uitsluitend de uitkomst of het resultaat van de procedure levert een bijdrage aan dat gevoel. Juist de manier waarop de uitkomst tot stand is gekomen versterkt dat rechtvaardigheidsgevoel.

In het mediation proces staan de échte belangen centraal en is er ruimte voor de niet-juridische aspecten van het bezwaar. Samen wordt gekeken naar een win-win oplossing.

Mediation helpt bezwaren oplossen en terugdringen

De inzet van mediation is oplossingsgericht en niet proceduregericht. De inzet van mediation bij conflict met de overheid leidt tot:

  • Een afname van het aantal bezwaarprocedures
  • Vermindering van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven
  • Tijd- en kostenbesparing voor alle partijen
  • Toename van de tevredenheid in de relatie burger-overheid

Mediation kan bij alle bezwaren worden ingezet, ongeacht de soort zaak, complexiteit of soort partij. Bezwaren die betrekking hebben op één belanghebbende zijn bijzonder geschikt. Wanneer er meerdere belanghebbenden zijn, dan is de inzet van mediation ook mogelijk en biedt een prima setting. Daarbij is het wel belangrijk dat andere belanghebbende tijdig bij het mediationproces worden betrokken. Lees hier meer over op de pagina Hoe werkt mediation?. Zeker wanneer zij belang hebben bij een daadwerkelijke uitkomst of wanneer zij kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de oplossing.

Mediation is binnen veel gemeentes en organisaties een extra mogelijkheid naast de formele bezwaarprocedures. Bascule heeft een brede ervaring met het oplossen van conflicten met en/of binnen de overheid. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Neemt u voor meer informatie over onze dienstverlening vrijblijvend contact met ons op of maak direct telefonisch een afspraak via 0413 – 32 17 55.