Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Mediation bij arbeidsconflict

Medewerker achter bureau mediation bij arbeidsconflict bij Bascule Mediators

Arbeidsconflict: arbeidsmediation biedt uitkomst

Het is van alle jaren: waar mensen met elkaar samenwerken, kan een arbeidsconflict ontstaan. Een arbeidsconflict kan zo hoog oplopen dat men er zelf niet meer uitkomt. Ruzies, slechte sfeer op de werkvloer en blokvorming tussen collega’s. Niet meer met elkaar kunnen samenwerken of pesterijen vormen helaas geen uitzondering. In eerste instantie wordt getracht weer tot elkaar te komen. Maar vaak leidt dat er toe dat het arbeidsconflict nog groter wordt dan het al is. Ondanks alle goede bedoelingen, inzet en energie zijn er geen oplossingen meer voorhanden. Mediation bij een arbeidsconflict is dan de oplossing.

Een arbeidsconflict kan aanleiding zijn voor (langdurig) ziekteverzuim. Volgens onderzoek is 30% van het ziekteverzuim veroorzaakt door conflicten op de werkvloer. Dit kost de werkgever en werknemer veel tijd, energie en geld. De werkgever wordt belast met het doorbetalen van de loonkosten, de zorg ‘hoe krijg ik mijn werknemer weer aan het werk’ en ‘hoe kan ik het productieverlies binnen mijn bedrijf opvangen’. De werknemer zit thuis en vraagt zich af: ‘hoe nu verder’. Hoe langer hij/zij afwezig is, des te moeilijker het wordt om de weg naar het bedrijf weer terug te vinden en weer te gaan werken – in een vaak nog steeds gespannen sfeer.

Wat het meest voorkomt als oorzaak van een of arbeidsconflict, is slechte of onduidelijke communicatie. Bij deze arbeidsconflicten biedt mediation uitkomst! Wat de oorzaak van het conflict ook is, de mediator zorgt er voor dat het gesprek tussen beide partijen weer op gang wordt gebracht.

Een goed alternatief voor juridische procedure

In veel gevallen wordt dan gekozen voor de stap naar de rechter om daar het arbeidsconflict te beslechten. Naast de emotionele gevolgen, kost de gang naar de rechter veel tijd en is erg kostbaar. Wat is mediation?

  • Mediation is gericht op een win-win situatie. Als verschillen zich ontwikkelen tot een arbeidsconflict, is mediation een aantrekkelijke mogelijkheid om het te herstellen.
  • Een voordeel van business mediation is dat mediation onderhandelingen vertrouwelijk zijn en het nooit tot een openbare uitspraak leidt, terwijl een zitting bij de rechtbank vaak openbaar is.
  • Tevens is de duur van mediation, in tegenstelling tot de gerechtelijke procedure, een relatief kort proces. Mediation kan snel worden gerealiseerd.
  • Het grootste verschil is dat de mediator (in tegenstelling tot de rechter) geen beslissingsbevoegdheid heeft over de uitkomst van het conflict. Hij is een neutrale derde die het gesprek tussen partijen begeleidt.

Met mediation lossen de partijen, dankzij die bemiddeling, hun (arbeids)conflict uiteindelijk zélf op. Vrijwel elk geschil kent één of meerdere oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Ongeacht de aanleiding of het soort arbeidsconflict, is mediation een bruikbare methode om een passende oplossing te vinden.

Ook rechters die een arbeidsconflict ter behandeling krijgen, onderzoeken regelmatig of er al getracht is via mediation de zaak op te lossen. Het komt dan ook steeds vaker voor dat als dat nog niet is gebeurd, de rechter dan zal adviseren via mediaton met elkaar in gesprek te gaan. Kortom: bij een arbeidsconflict is ons advies altijd te starten met mediation, want mediation biedt uitkomst!

Geen mediation bij arbeidsconflict inzetten? Kies conflictcoaching en conflictadvies

Conflictcoaching of conflictadvies zijn werkbare alternatieven als u (nog) niet toe bent aan mediation bij uw arbeidsconflict.

Soms zijn de tegenstelling in een arbeidsconflict te groot om in mediation samen aan tafel te komen. Met hulp van een conflictcoach of -adviseur kunnen de mogelijkheden in een arbeidsconflict worden verkend en kan bijvoorbeeld naar mediation worden toegewerkt. Wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is, kan wellicht exit-mediation een oplossing zijn.

MfN-erkende coaches en adviseurs van Bascule treden daarbij op als kennispartner. Daarbij het gaat om te leren van én met elkaar binnen een interactief proces. Op die manier is bereikbaar dat medewerkers, leidinggevenden en professionals in organisaties weer regisseur worden in hun eigen arbeidsconflict.

Voor meer informatie of een vrijblijvende oriëntatie over arbeidsmediation bij een arbeidsconflict, neem contact met ons op.