Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Mediation bij zieke werknemer en re-integratie

Persoon liggend in bed - Mediation zieke werknemer en-re-integratie

Mediation bij zieke werknemer bij arbeidsgerelateerd ziekteverzuim

Niemand vindt het fijn om met ziekteverzuim te maken te hebben. De medewerker niet omdat hij of zij op het werk niet kan presteren. Bovendien betekent de afwezigheid dat collega’s het werk moeten overnemen. Dat levert extra (werk)druk op. Voor de werkgever brengt arbeidsgerelateerd ziekteverzuim tevens veel zorgen met zich mee. Wat is er aan de hand? Wanneer is de werknemer weer inzetbaar? Wat gaat dit kosten? Hoe moet het verder met het werk en de arbeidsrelatie?

Vaak is het onzeker wanneer betrokkene weer terug kan keren, reïntegreren in het werk. De organisatie, de werkgever en de zieke werknemer zelf hebben er belang bij om duidelijkheid te krijgen. Uit ervaring is gebleken dat het goed is om snel actie te ondernemen. Mediation bij een zieke werknemer biedt uitkomst bij re-integratie van de medewerker. Mediation helpt de medewerker en werkgever verder.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter geeft regels over ziekteverzuim en re-integratie. In deze wet zijn de rechten en plichten van werknemer en werkgever aangescherpt. De wet verplicht partijen om in het eerste jaar bij dreigend langdurig ziekteverzuim zo vroeg mogelijk in te grijpen. Beide partijen dragen daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Als zij niet meewerken aan herstel en re-integratie kan dat ingrijpende gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de loondoorbetaling van de werknemer. Ook kan de werkgever gesanctioneerd worden door het UWV. Het is dus noodzakelijk voor beide partijen om aantoonbaar inspanningen te leveren.

Na de melding van het ziekteverzuim gaat de bedrijfsarts in gesprek over de reden en achtergrond van de ziekmelding. Zo probeert hij tot een goede diagnose van het ziekteverzuim te komen. Als bij de analyse blijkt dat de aanleiding voor het ziekteverzuim arbeidsgerelateerd is, wordt steeds meer verwezen naar mediation. Mediation is bij arbeidsgerelateerd ziekteverzuim een goede methode om dit bespreekbaar te maken en (samen) te werken aan snelle, prettige en soepele re-integratie.

Waarom werkt mediation bij ziekte en re-integratie van werknemer?

Mediation is een methode van conflictoplossing waarbij door een onafhankelijke derde, betrokkenen worden gestimuleerd om weer met elkaar in gesprek te gaan. Onze mediation werkwijze werkt omdat conflicterende partijen vrijwillig en op basis van absolute vertrouwelijkheid hun conflict bespreken. Bovendien zijn de partijen actief verantwoordelijk voor het conflict. Zij blijven ‘de baas’ over hun conflict en bepalen zelf de oplossing die voor hen bevredigend en acceptabel is. Daardoor voelen zij zich ook sterk verbonden aan een bereikte oplossing. De ervaring leert dat onder begeleiding van een mediator gemakkelijker met elkaar over problemen en tegenstellingen gesproken kan worden. De mediator helpt de deelnemers om stappen te zetten die nodig zijn om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Het vinden van passende oplossingen is het bijna vanzelfsprekende gevolg. De afspraken worden aan het slot van de mediation vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Het proces van mediation bij ziekteverzuim en re-integratie

Als de bedrijfsarts of de adviseur P&O u heeft verwezen naar een mediator van Bascule volgt er standaard eerst een korte intake met partijen apart. Daarin zetten we alles nog eens op een rijtje:

      • Wat is mediation?
      • Hoe zit het met vrijwilligheid en vertrouwelijkheid?
      • Waar gaan we het over hebben?

De mediator zorgt voor een omgeving waarin het voor partijen veilig is om met elkaar te praten. Dan volgt het eerste mediationgesprek.

Bascule is leverancier van mediation voor verschillende overheidsinstellingen, bedrijven in het midden en klein bedrijf en diverse Arbo-diensten.

Maak kennis met de mediators en conflictprofessionals van Bascule.
Neem vrijblijvend contact op voor uw vragen, een gratis intakegesprek of maak direct telefonisch een afspraak via 0413 – 32 17 55.