Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Mediation en medezeggenschap

Lege vergadertafel- Mediation en medezeggenschap

Als de besluitvorming stagneert

Medezeggenschap en mediation, welke mogelijkheden zijn er?
Medezeggenschap draait om goede besluiten: gedragen door bestuurders en ondernemingsraadsleden (OR). Besluitvormingsprocessen kunnen weleens moeizaam verlopen, maar meestal blijft er beweging. Door een frisse kijk op de zaak of een slim geformuleerd compromis. Van tijd tot tijd raakt het proces echter verstoord. Besluiten blijven dan achterwege, de sfeer verslechterd en de partijen raken gefrustreerd. Medezeggenschap vergt plotseling meer dan slim onderhandelen. Soms lijkt alleen een rechtszaak nog uitkomst te bieden. In dit soort situaties is mediation een goed alternatief.

Rechtzaak of mediation

Partijen zoeken in vastgelopen situaties vaak hun heil in de procedures. De inhoud van medezeggenschap verdwijnt naar de achtergrond en men verzandt in gedoe over regels en afspraken. Dit leidt tot verdere stagnatie en juridisering. Uiteindelijk stappen partijen misschien zelfs naar de rechter. Die moet dan de knoop doorhakken. Dit blijkt dikwijls niet de beste oplossing voor het probleem te zijn. Mediation is een alternatieve manier om impasses in medezeggenschap te doorbreken. Met mediation kiest u voor conflictbemiddeling. Dat wil zeggen dat de partijen in medezeggenschap zelf verantwoordelijkheid nemen voor een oplossing. De rechter die een “oplossing” oplegt komt er dan niet aan te pas. Mediation gaat uit van een win-win situatie, is vertrouwelijk, is vaak goedkoper en het herstelt bovendien de relatie tussen partijen. Zo blijft het proces van medezeggenschap ook op de langere duur gewaarborgd.

Wat is mediation?

Mediation helpt de deelnemers in medezeggenschap om de oorzaken van een impasse op te sporen. Bovendien bevordert het oplossingen waar beide partijen vrede mee hebben. Meer weten over mediation? Lees meer op de pagina “Wat is mediation?“.

  • Feiten en emoties onderscheiden
    In vastgelopen situaties lopen feiten en emoties door elkaar. Aan de oppervlakte lijken de partijen vaak rationeel, maar onderhuidse emoties sturen het verstandelijke besluitvormingsproces permanent in de war. Mediation geeft allereerst ruimte aan die emoties. Het helpt partijen om deze emoties onder ogen te zien en met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp waar het daadwerkelijk om dient te gaan.
  • Belangen en overtuigingen erkennen

    Mediation stimuleert vervolgens de partijen om de emoties te begrijpen als uiting van betrokkenheid, belangen en/of overtuigingen. Men brengt in kaart welke belangen of overtuigingen gemeenschappelijk zijn, welke strijdig zijn en welke niet. Zo ontstaat (hernieuwd) inzicht in elkaars rol, positie en inzet. Dat inzicht vormt de basis voor het doorbreken van de impasse. Het proces van medezeggenschap komt dan weer op gang. Kortom: mediation leidt niet tot slappe compromissen. Integendeel. Het leidt tot inzicht in hetgeen de ander drijft (en eventueel inlevert). Het maakt besluiten juist sterker.

Wat doet een mediator?

De mediator is de onpartijdige gids in het zoekproces. Onpartijdig, maar wel betrokken bij de mensen. Die betrokkenheid uit zich in de interventies van de mediator. Die kunnen variëren van voorzichtig aftastende vragen tot confronterende feedback. Eigenlijk is de mediator een spiegel waarin de partijen elkaar beter gaan doorzien. En dat begrip geeft nieuwe impulsen aan het besluitvormingsproces, waar goede medezeggenschap uiteindelijk om draait.

Medezeggenschapsmediation via Bascule

Wij bieden u het volgende:

  • Gratis en deskundig advies over de inzet van mediation in medezeggenschap
  • Brede en deskundige kennis, met veel ervaring. MfN-erkende mediators en conflictprofessionals
  • Mediation en procesbegeleiding bij conflicten binnen de ondernemingsraad of tussen ondernemingsraad en bestuurder

Neemt u voor meer informatie over onze dienstverlening vrijblijvend contact met ons op of maak direct telefonisch een afspraak via 0413 – 32 17 55.