Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Conflictmanagement

 Arbeidsconflict(en) functioneel maken

Conflictmanagement traject bij Bascule mediators

Sluimerende (arbeids)conflicten en directe confrontaties uit de weg gaan om escalaties te vermijden. Herkenbaar? Logisch, want de ‘weg van de minste weerstand’ is al tientallen jaren de aanpak van het gemiddelde bedrijf. Terwijl hier een unieke mogelijkheid ligt om te vernieuwen, u te onderscheiden van concurrenten én aansluiting te houden met de betrokkenheid van het steeds mondigere talent in de organisatie. En waarbij nog maar de vraag is wat de moeilijkste weg is!

Reken eens uit hoeveel ‘roddeltijd’ er in een organisatie verloren gaat tijdens het sluimeren van een arbeidsconflict. Hoe onrendabel de overuren zijn van de medewerker zijn die zich met hart en ziel geeft, maar helaas niet altijd met de juiste taken: wie durft hem hier op aan te spreken? Of wat een ontslag (van de eerste symptomen tot het inwerken van de nieuwe aanwerving) in totaliteit kost, nog los van de schade die berokkend kan worden door mensen die een bedrijf verlaten. ‘Gedoe’ op de werkvloer is kostbaar! Hoe organiseer en faciliteer je een andere manier om met conflicten en verschillen om te gaan? Maak arbeidsconflict(en) functioneel en een instrument voor ontwikkeling en innovatie voor mens en organisatie, kies voor conflictmanagement.

Preventie in plaats van brandjes blussen

Conflictmanagement richt zich op het elimineren van destructieve conflicten en het benutten van de ontwikkelingskracht van constructieve conflicten binnen de organisatie en in relatie met haar omgeving. (Te) hoge werkdruk, stress, burn-out en pesten zijn onderwerpen die aandacht vragen. Ze zijn ook een signaal dat verandering noodzakelijk is. Conflicten komen overal en in de beste bedrijven voor. We hebben ons aangeleerd hier te laat op te anticiperen of vanuit juridisch perspectief, wat resulteert in ‘brandjes blussen’. Maar, conflicten zijn juist preventief aan te pakken. Met behulp van Conflictmanagement ontstaat meer grip op conflicten. Er is winst te behalen uit goed conflictmanagement! Wij helpen u om medewerkers schurende communicatie eerder te leren signaleren, te herleiden waarom het brandje überhaupt brandt en hoe zij de samenwerking en communicatie weer soepel kunnen laten verlopen. Dus: verdieping van de professionaliteit, heldere besluitvorming en duurzamere resultaten daarvan. Het faciliteren en organiseren van het goede gesprek maakt het mogelijk dat mensen zich uitspreken, elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn, (juist) ook als het spannend is. Is het conflicthanteringsbeleid van uw organisatie op orde?

Maak winst bij het oplossen van geschillen

Door pro-actief een stapsgewijs conflicthanteringsbeleid te ontwerpen en ieders rol daarin duidelijk te benoemen, bouwt u als organisatie een conflictmanagement systeem. U houdt hiermee grip en controle, beperkt kosten, vergroot productiviteit en het werkplezier van personeel.

Wij functioneren in een tijd waarin complexiteit steeds meer zichtbaar en merkbaar wordt. Dan ontwikkelen verschillen zich vaker, onbewust en ongewild, tot conflicten. Organisaties ontwikkelen zich langs die rand van verschillen en conflicten. Het is de moeite waard om dat een goede bedding te geven voor mens, team en organisatie. Er ontstaat een conflictbestendige cultuur in de organisatie en de verschillen die er zijn, worden benut als motor voor groei en ontwikkeling. Conflictbestendigheid is onmisbaar bij de ontwikkeling naar een gelukkige organisatie.

Gratis telefonisch consult

Bascule heeft expertise en ervaring met het opzetten van conflictmanagement in organisaties. Hierbij gaat het vrijwel uitsluitend om maatwerk, waarbij we samen ontwikkelen en implementeren die past bij de gewenste ontwikkeling van de organisatie. Wilt u meer weten over wat Bascule in uw situatie kan betekenen? In een gratis consult bespreken we wat de huidige situatie is en wat de gewenste situatie is voor uw organisatie. Vervolgens zetten we uiteen hoe we er voor kunnen zorgen dat (sluimerende) conflicten binnen uw team en/of organisatie gaan leiden tot:

  • Minder ziekteverzuim
  • Verbeterde medewerkerstevredenheid
  • Verbeterde klanttevredenheid
  • Meer innovatiekracht
  • Minder stress
  • Meer plezier
  • Verhoogde betrokkenheid bij medewerkers
  • Meer omzet
  • Meer winst

Klinkt dat interessant? Wij zien er naar uit om uw vragen te beantwoorden in het gratis telefonisch consult. U heeft niets te verliezen maar alles te winnen. Vul hieronder het formulier in om een gratis telefonisch consult aan te vragen.