Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Conflictmanagement

 Arbeidsconflict(en) functioneel maken

Conflictmanagement traject bij Bascule mediators

Conflictmanagement: sluimerende (arbeids)conflicten en directe confrontaties uit de weg gaan om escalaties te vermijden. Herkenbaar? Logisch, want de ‘weg van de minste weerstand’ is al tientallen jaren de aanpak van het gemiddelde bedrijf. Terwijl hier net een unieke mogelijkheid ligt om te vernieuwen, u te onderscheiden van concurrenten én aansluiting te houden met de betrokkenheid van het steeds mondigere talent in de organisatie. En waarbij nog maar de vraag is wat de moeilijkste weg is!

Reken maar eens uit hoeveel ‘roddeltijd’ er in een organisatie verloren gaat tijdens het sluimeren van een arbeidsconflict. Of hoe onrendabel de overuren zijn van de medewerker zijn die zich met hart en ziel geeft, maar helaas niet altijd met de juiste taken: wie durft hem hier op aan te spreken? Of wat een ontslag (van de eerste symptomen tot het inwerken van de nieuwe aanwerving) in totaliteit kost, nog los van de schade die berokkend kan worden door mensen die een bedrijf verlaten. Hoe organiseer en faciliteert je een andere manier om met conflicten en verschillen om te gaan? Maak arbeidsconflict(en) functioneel tot instrument voor ontwikkeling en innovatie voor mens en organisatie.

Functioneel en disfunctioneel conflict

Er bestaan veel definities van conflict en er bestaan evenzeer een diversiteit aan indelingen van conflicten naar soort en meer. Een belangrijk onderscheid maken Van Dongen e.a. (1996). Volgens hen kunnen conflicten een functioneel / constructief en disfunctioneel / destructief karakter hebben.

In het geval van een functioneel conflict, gaat het om cognitief-structurele conflicten als gevolg van een verschil van zienswijzen, opvattingen, meningen en/of werkelijkheid perspectieven. Dergelijke verschillende opvattingen en relaties zijn een voorwaarde voor verandering en ontwikkeling. Bij een functioneel conflict gaat de interactie tussen partijen gewoon door. Wanneer er sprake is van een disfunctioneel conflict of destructief conflict wordt de ethische ruimte geschonden, waardoor een derde (betekenis) wordt uitgesloten, ontkend of genegeerd. Dat leidt tot een verhindering of blokkering van het interactieproces tussen partijen en daarmee ook het vermogen om te zoeken en betekenis te ontwikkelen.

Het gaat vooral om de kwaliteit van de interactie en de mogelijkheid daarin verandering te brengen. Een centraal begrip daarbij is ‘de aanwezigheid van een derde (betekenis)’, het triadische kenmerk van interactie. Die betekenis kan door betrokkenen zelf worden ingebracht of ook letterlijk door een ‘derde’.

Betekenis conflicten

Het begrip betekenis speelt hier een belangrijke rol: wat betekent …. voor u, voor een ander? Is het mogelijk om voor uzelf of met de ander (duurzaam) tot een andere betekenis te komen, te leren? Betekenis geeft richting aan hoe u over iets voelt of denkt en wat u wilt, dus in richtinggevend voor uw gedrag. Duurzaam betekent in dit verband dat de verandering in denken, voelen en willen vanaf nu in de toekomst voortduurt. Tot het volgende moment waarop verandering in betekenis optreedt. Betekenissen liggen ten grondslag aan ieder communicatieproces.

Menselijk gedrag, in al zijn manifestaties, is tegelijkertijd gevolg en oorzaak van sociale interactieprocessen (Van Dongen, 1999). Communicatie en gedrag zijn daarmee elkaars synoniemen. Vanuit dit perspectief bezien is een conflict een sociaal construct.

De achtergrond van conflictmanagement

Conflicthantering mag zich sinds de Tweede Wereldoorlog verheugen in toenemende belangstelling van allerlei wetenschappen. Het accent lag daarbij veelal op conflictoplossing, met als doel het voorkomen, vermijden, elimineren en zo snel mogelijk beëindigen van conflicten. De meeste vormen van conflicthantering en oriëntaties op mediation en daarmee de praktijken zijn daarop ook gericht. Dat is inconsistent met de erkenning van veel wetenschappers alsook de ervaring van anderen, zoals hiervoor ook aangegeven, dat conflicten zowel functioneel als disfunctioneel van karakter kunnen zijn.

Passender in onze tijd is het om te spreken van conflictmanagement. Het verschil tussen conflictmanagement en conflictoplossing is meer dan semantisch. Conflictmanagement gaat niet vanzelfsprekend uit van het voorkomen, vermijden of (zo snel mogelijk) beëindigen van conflict, maar impliceert het ontwikkelen van effectieve strategieën om de destructieve functie van conflicten te minimaliseren, de constructieve functionaliteit te versterken om het leren en de effectiviteit van mensen en organisaties te verbeteren (Rahim, 2000).

Gratis telefonisch consult aanvragen

Bascule heeft expertise en ervaring met het opzetten van conflictmanagement in organisaties. Hierbij gaat het vrijwel uitsluitend om maatwerk. Wilt u meer weten over wat Bascule in uw situatie kan betekenen? In een gratis consult bespreken we wat de huidige situatie is en wat de gewenste situatie is voor uw organisatie. Vervolgens zetten we uiteen hoe we er voor kunnen zorgen dat (sluimerende) conflicten binnen uw team en/of organisatie gaan leiden tot:

  • Minder ziekteverzuim
  • Verbeterde medewerkerstevredenheid
  • Verbeterde klanttevredenheid
  • Meer innovatiekracht
  • Minder stress
  • Meer plezier
  • Verhoogde betrokkenheid bij medewerkers
  • Meer omzet
  • Meer winst

Klinkt dat interessant? Wij zien er naar uit om uw vragen te beantwoorden in het gratis telefonisch consult. U heeft niets te verliezen maar alles te winnen. Vul hieronder het formulier in om een gratis telefonisch consult aan te vragen.