Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Conflictkostencalculator

Conflicten (h)erkennen, waarderen en oplossen

Conflicten zijn een logische en natuurlijke vanzelfsprekendheid in elke samenwerking. Waar verschillende mensen samenwerken ontstaan conflicten.

De Conflictkostencalculator die Bascule heeft ontwikkeld, biedt de mogelijkheid om een schatting te maken van de kosten en gederfde omzet van veel voorkomende conflictsoorten binnen een organisatie. Het bepalen van deze conflictkosten helpt u bij een sensibeler omgang met conflicten binnen uw bedrijf.

Ga direct naar de calculators

De uitdaging bij conflicten is om deze zo vroeg mogelijk te (h)erkennen, ze laagdrempelig te behandelen, zo dicht mogelijk bij de bron.

Een probleem daarbij vormt dikwijls het bepalen van de kosten en baten van conflicten. Welk conflict is nuttig en te tolereren voor een onderneming en welke is vanuit sociaaleconomisch belang van de onderneming schadelijk?

Het is eenvoudig voor de meeste mensen om aantallen conflicten te noemen uit hun directe omgeving of in een organisatie. Op de vraag, hoe groot de economische schade van die conflicten voor de onderneming is, moeten de meeste mensen een concreet antwoord schuldig blijven. Het lukt hen veelal niet om op zijn minst met enige zekerheid de schade daarvan in Euro’s uit te drukken.

Het bepalen van conflictkosten blijkt echter een lastige opgave. De Conflictkostencalculator is een systematische schatting van deze kosten die als gevolg ongepaste omgang met conflicten ontstaan.
De Conflictkostencalculator helpt u om de complexiteit in de verschillende effecten van conflicten te overzien, ze daardoor zelf beter te begrijpen en te kunnen beoordelen.

Voor het berekenen van de conflictkosten wordt u via onderstaande stappenplan systematisch door een berekeningsschema geleid.

IN DRIE STAPPEN NAAR HET RESULTAAT

Stap 1. Keuze
Omdat conflicten een verschillende uitwerking hebben, wordt u eerst een keuze geboden van typische conflictgevolgen.

Stap 2. Berekening
Op basis van door u gekozen conflictgevolg wordt u vervolgens verschillende kostenaspecten en de waardering daarvan voorgelegd. Deze treden specifiek op en dragen in belangrijke mate bij aan de gezamenlijke conflictkosten. Kies daarbij steeds het in uw situatie meest toepasselijke antwoord.

Stap 3. Resultaat van de schatting
Tot slot wordt u aan het einde van de berekening een overzicht getoond van de gezamenlijke conflictkosten.
U kunt daarbij aangeven of u deze resultaten van ons uitgewerkt in een pdf per e-mail wilt ontvangen.

Bereken conflictkosten

Bereken via onderstaande calculators de verschillende conflictkosten.

Start Ontslag medewerkerStart Ziekte en verzuimStart Destructief gedragStart Verlies van klantenStart Team issuesStart Inefficiëntie in procesStart Juridische procedures