Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

De verborgen impact van conflicten op de werkvloer

Geplaatst op: 13 augustus 2019 door Marjolein van Kampen

De gevolgen van een zieke medewerker, zeker wanneer deze lange tijd afwezig is, kunnen behoorlijk ingrijpend zijn. Planningen overhoop, overuren voor anderen, je zit wel in de penarie wanneer je medewerker (langdurig) uitvalt. Vaker dan mensen zich beseffen komt ziekteverzuim voor door een conflict op de werkvloer. Terwijl het goed omgaan met een potentieel arbeidsconflict, juist voordelen oplevert voor het team en bedrijf. In het tegenovergestelde geval, wanneer een arbeidsconflict niet goed gehanteerd wordt, zul je opkijken van de hoeveelheid kosten die conflicten met zich meebrengen. Bovendien zijn deze kosten lastig te overzien. In dit blog gaan we dieper in op ziekteverzuim en dat vaker dan we denken, conflicten op de werkvloer daar de oorzaak van zijn. Tenslotte bieden we de Conflictkostencalculator van Bascule aan, waarmee je conflictkosten voor je eigen team of bedrijf inzichtelijk kunt maken. Laat je verrassen door de uitkomsten!

Zieke medewerkers, zware lasten

Wellicht heb je er zelf ook wel eens hinder van ondervonden. Een medewerker heeft zich na een conflict ziekgemeld en is een paar dagen afwezig. Gedurende die tijd is het alle zeilen bijzetten en moeten een aantal mensen extra werken, compenseren, werk overnemen, klanten informeren. Gelukkig verschijnt je medewerker vaak na een paar dagen weer op het werk.

Maar soms leidt een conflict tot een langduriger afwezigheid van een werknemer. Je planningen lopen volledig in de soep en jijzelf en andere teamleden hebben al aardig wat (onbetaalde) overuren gedraaid. De sfeer op het werk wordt er ook niet beter op. Het ziekteverzuim levert je flink wat kopzorgen op. Dergelijke situaties waarbij een snelle werkhervatting niet plaatsvindt, worden regelmatig veroorzaakt door een opeenstapeling van voorvallen waar niet effectief op is gereageerd. Het gevolg is dan een escalatie, met alle gevolgen van dien.

Conflict op het werk

Een conflict ontstaat meestal niet van het ene op het andere moment. Het begint eerst met verschil van inzicht of discussie tussen twee of meerdere medewerkers in je team. Wanneer het verschil niet overbrugd kan worden, neemt de onderlinge communicatie langzaam maar zeker af. ‘Zij begrijpt mij toch niet’, of ‘daar heb je hem weer met zijn gezeur’. Wanneer het gesprek met elkaar wel wordt aangegaan, gebeurt dat over en weer met een bepaald beeld van de ander. Hierdoor wordt er steeds minder naar elkaar geluisterd en de interactie wordt vermeden. Een sluimerend conflict is het gevolg. Er hoeft dan maar iets te gebeuren en het sluimerende conflict ontvlamt en escaleert. Wanneer dit resulteert in langdurig ziekteverzuim en de medewerker uiteindelijk moet re-integreren, kan dit leiden tot zodanig veel spanningen dat er zelfs een mediator aan te pas moet komen. In het ergste geval resulteert het ziekteverzuim in een exit mediation en moet de medewerker in je team vervangen worden.

(H)erken conflicten

Conflicten op het werk zullen zich altijd voordoen. Mensen verschillen nu eenmaal en wanneer verschillen niet overbrugd worden, ontstaan conflicten. Het is ook goed dat er conflicten zijn op het werk. Het moet af en toe een beetje schuren. Dat is goed voor de medewerker, het team en de prestaties van de organisatie. Conflicten zorgen dat een team leert omgaan met lastige situaties, in staat is verschillende perspectieven op elkaar af te stemmen en om toekomstbestendige oplossingen te realiseren die goed doordacht zijn. Het komt erop neer dat wanneer spanningen binnen het team eerder (h)erkend en bespreekbaar worden gemaakt, uiteindelijk geen sprake hoeft te zijn van langdurige afwezigheid door ziekte en bespaar je jezelf een mediation en/of re integratietraject of zelfs een exit mediation.

Conflicten gebruiken in je voordeel

Zoals gezegd hoeven conflicten niet slecht te zijn voor de organisatie. Verschillen tussen mensen kunnen juist een drijvende kracht zijn voor vernieuwing, verandering en ontwikkeling. Belangrijk daarvoor is dat op conflicten geanticipeerd wordt. Wanneer conflicten op de juiste manier gemanaged worden, en verschillen centraal gesteld worden, kunnen deze omgezet worden in groei en ontwikkeling en beiden zijn essentieel voor verandering. Dit geldt voor zowel de medewerkers als de volledige organisatie. Zodra je als manager in staat bent om conflicten te benoemen en op de juiste wijze met behulp van conflictmanagement vaardigheden in je voordeel te wenden, zul je zien dat dit een positieve invloed zal hebben op de sfeer en prestaties van je team. Zo zal de algehele medewerkerstevredenheid groeien. Er is immers ruimte voor de medewerkers. Door aandacht te besteden aan hun verschillen kunnen zij een bijdrage leveren aan het bedrijf. Bovendien presteren tevreden medewerkers beter op het werk. Zeker wanneer medewerkers veel te maken hebben met cliënten zal dit positieve effecten hebben. Tevreden medewerkers leveren immers een goede service en dit zal ook de cliënten niet ontgaan. Zo kan dit dus ook leiden tot een grotere tevredenheid onder cliënten.

Negatieve effecten van een arbeidsconflict

Of en hoe je het conflict aanpakt, maakt het verschil tussen een negatief effect of een productief effect. Het vermijden van een conflict of het niet benoemen van een conflict in je team of bedrijf is in de meeste gevallen schadelijker dan de zaken gewoon met elkaar bespreken. Een (sluimerend) conflict dat niet goed aangepakt wordt, leidt tot pijnlijk hoge kosten. Het verzuim van de medewerker en de exit mediation tijdens diens ziekte waren te voorkomen geweest. Er was dan geen vacuüm ontstaan door iemands afwezigheid en het team had dit niet op hoeven vangen ten koste van hun eigen werk. Voor hen is dit natuurlijk ook frustrerend. Daarnaast gaat ontevredenheid onder medewerkers vaak rondzwerven en zorgt dit weer voor een minder goed functioneren van het team. De sfeer wordt zo helaas een beetje verziekt. Tenslotte was ook de vervanging van de medewerker niet nodig geweest. Dit is slechts een deel van de negatieve gevolgen. Allemaal negatieve gevolgen die gepaard gaan met hoge kosten.

Verborgen conflictkosten

Wanneer alle bovenstaande negatieve gevolgen van een conflict bij elkaar opgeteld worden, heb je een enorme kostenpost. Dan is het natuurlijk enorm schrikken wanneer de kosten duidelijk worden. Toch kunnen er ook nog andere verborgen kosten bij komen. Meestal heb je eigenlijk helemaal geen goed beeld van de kosten en baten van conflicten, terwijl het inzicht juist belangrijk is om te bepalen welke conflicten nuttig en te tolereren zijn en welke conflicten schadelijk kunnen zijn voor de onderneming al dan niet vanuit sociaaleconomisch belang. Conflicten zijn bijvoorbeeld nuttig wanneer medewerkers samen een goede oplossing vinden. Dit zorgt namelijk voor een goede communicatie tussen de medewerkers en daardoor verloopt de samenwerking prettig. Schadelijke conflicten zijn conflicten waarbij bijvoorbeeld moeilijk een oplossing te vinden is of waarvoor er geen moeite gedaan wordt voor een oplossing.

Het is begrijpelijk dat het inschatten van de financiële gevolgen van een conflict of het maken van een kostenberekening lastig is. Onze Conflictkostencalculator kan hierbij helpen. Hiermee word je in drie stappen naar een resultaat van de kostenberekening geleid. Eerst kies je uit een lijst met typische gevolgen van conflicten degene die toepasbaar is op jouw situatie. Nadat je een aantal referentiegegevens hebt ingevuld op basis waarvan de berekeningen gemaakt worden, loop je door een lijst vragen heen waarbij je de meest toepasselijke antwoorden invult. Na het invullen van je email gegevens, wordt het overzicht van de conflictkosten (in pdf formaat) die voor jouw situatie gelden, toegestuurd.

De conflictprofessionals van Bascule Groep staan klaar, in geval je ondersteuning wenst bij het adequaat managen van conflicten binnen je organisatie of als je aanvullende vragen hebt. Neem gerust vrijblijvend contact op!

Terug naar het overzicht