Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Conflicten als afstudeeronderwerp

Geplaatst op: 26 februari 2021 door Dimphy Delleman

Ben jij iemand die altijd bezig is met het verbeteren van teamperformance en wil je conflicten gaan gebruiken in plaats van vermijden? Lees dan vooral verder.

Mijn naam is Max van Roosmalen (23 jaar) en op dit moment ben ik bezig met een Master in Change Management en een onderdeel daarvan is het schrijven van een thesis. Naast de universiteit van Maastricht zal ook BasculeGroep betrokken zijn bij dit onderzoek. BasculeGroep is geïnteresseerd in de uitkomst van de studie omdat dit nog niet veel eerder is onderzocht in Nederland. De komende maanden ga ik kijken naar het effect van intergroup conflicten op teamperformance. Voor mij bestaat intergroup conflicten uit drie onderdelen; taak conflicten, relatie conflicten en proces conflicten. Vanwege de focus van het onderzoek zal proces conflicten buiten beschouwing worden gelaten.

Een onderscheidend onderzoek

De manier waarop dit onderzoek zich onderscheid van andere onderzoeken, zijn de twee verschillende denkbeelden die tegenover elkaar worden gezet in het literatuuronderzoek. Ten eerste ga ik onderzoeken hoe het modernisme kijkt naar de relatie tussen intergroup conflicten en teamperformance. Wanneer dit is geformuleerd zal ik in de literatuur van het postmodernisme duiken en kijken in hoeverre dit overeenkomt met de soms nogal tegenstrijdige modernistische stroming. Deze tweesplitsing in het literatuuronderzoek is tot stand gekomen vanwege de samenwerking van de universiteit Maastricht en BasculeGroep. Zo is de universiteit van Maastricht meer gericht op het rationele onderzoek (modernisme) en zoals u van BasculeGroep waarschijnlijk al gewend bent, kijkt dit bedrijf nog een stapje verder naar de sociaal-evolutionaire kant van de relatie (postmodernisme). In plaats van één van de twee stromingen te kiezen en de andere af te schijven als oninteressant of overbodig, zie ik dit als een uitgelezen kans om diep in de materie te duiken en beide stromingen tegen het licht te houden om zo een goed onderbouwde conclusie te trekken.

Grafiek

Om iets gedetailleerder in te gaan op mijn onderzoek wil ik je graag het conceptueel model uitleggen (grafiek 1). Zoals eerder aangegeven is ‘intergroup conflicten’ de onafhankelijke variabel en teamperformance de afhankelijke variabel. Communicatie, in de vorm van mediation en conflicthantering, is de moderator. Het bijzondere aan deze constructie is dat de moderator niet naar de gehele relatie kijkt maar specifiek naar één moment. De verschuiving van taak gerelateerde conflicten naar relatie gerelateerde conflicten is een overgang die in de literatuur vaak wordt beschreven maar mist bijna altijd suggesties om het proces weer om te draaien. Dit zal dan ook een van de belangrijkere variabel worden tijdens het field onderzoek, wat van start zal gaan na de literatuurstudie.

De meerwaarde die ik probeer te creëren met dit onderzoek is ten eerste de manier waarop organisaties en leidinggevenden naar conflicten kijken en daarbij de mogelijkheden van conflicten in relatie met teamperformance uitlichten. Ten tweede hoop ik organisaties een framework te bieden die gebuikt kan worden om taak gerelateerde conflicten niet om te laten buigen naar relatie gerelateerde conflicten.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over (de voortgang van) het onderzoek en de uiteindelijke conclusies? Meld je dan vooral aan door een e-mail te sturen naar info@basculegroep.nl en ik zal je up-to-date houden via de thesis-nieuwsbrief en YouTube vlogs.

Terug naar het overzicht