Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Bascule Mediators en ConflictKracht-coaches  

Wij begeleiden mensen en organisaties in conflicten en ondersteunen hen bij de ontwikkeling van werkbare en duurzame oplossingen

Bascule heeft een unieke kijk op conflicten. Samenwerken gaat over samen verschillend zijn en verschil maken. Conflicten zijn daarin zijn onvermijdelijk, vanzelfsprekend en noodzakelijk. Wij zien een conflict als bron voor groei en ontwikkeling. Verschillend zijn is prima. Verschillen zijn nodig en mogen er zijn.  

Onze kracht zit in het tot zijn recht laten komen van verschillen. Onze mediators en conflictprofessionals helpen conflictsituaties structureel aan te pakken vanuit een brede context. En waar nodig te verbinden over de verschillen heen. Zo wordt er niet alleen een probleem opgelost maar ontstaat er een situatie waarin er begrip en respect is voor elkaars perspectieven. Dat is de basis voor het maken van afspraken die voor beide partijen werkbaar zijn. 

Bascule helpt je verder wanneer je zelf niet meer verder komt

Met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van mediation, conflictmanagement, conflictadvies en opleiding helpen wij je op een goede manier om te gaan met een conflictsituatie. Dit doen we voor individuen, teams en organisaties met:

 • Mediation
  Tijdens een mediationtraject ontwikkelen betrokkenen een dieper wederzijds begrip. Spanningen worden weggenomen en nieuwe mogelijkheden ontdekt als oplossing voor het conflict en als bron voor groei en ontwikkeling. >>
   
 • Coaching & advies
  Wanneer mediation (nog) niet de passende aanpak is dan draagt conflictcoaching of conflictadvies voor één van de betrokkenen wezenlijk bij aan persoonlijke ontwikkeling, aanpak en/of de oplossing van een conflict. >>
   
 • Conflictmanagement
  Om conflicten systematisch en vroegtijdig te (h)erkennen en de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan te benutten levert het invoeren van een conflictmanagementsysteem een belangrijke bijdrage. >>

Conflicten behandelen en duurzame oplossingen ontwikkelen:

 • Wij ondersteunen u om conflict-potentieel te (h)erkennen
 • Elk mens en dus elk conflict is anders: wij bieden altijd maatwerk!
 • Wij richten ons op de betrokken mensen en systemische verbanden
 • Wij focussen op oplossingen en de bronnen daarvoor, zonder problemen uit het oog te verliezen
 • We zetten in op duurzame en praktisch oplossingen

Elk conflict vraagt een speciaal op de situatie toegesneden aanpak om een werkbare oplossing te vinden. Kortom conflicten behandelen en duurame oplossingen ontwikkelen.

Afhankelijk van de organisatorische context en escalatiegraad kunnen verschillende rollen en strategieën van conflictbehandeling succesvol zijn, zoals, bijvoorbeeld:

 • Conflictdiagnose
 • Conflictcoaching
 • Conflictadvies
 • Conflictmoderatie/ proces begeleiding
 • Teamontwikkeling of groepsmediation
 • Mediation bij arbeidsconflicten
 • Systemische organisatiemediation

Overzicht van ons dienstenaanbod:

 • Conflicten tussen individuen
 • Complexe organisatieconflicten
 • Conflicten op managementniveau
 • Conflictpreventie bij reorganisatie en fusieproces
 • Conflictcoaching individueel
 • Ontwikkelen en implementatie van een conflictmanagementsysteem# Teamconflicten
 • Teamcoaching naar conflictbestendigheid
 • opleidingen voor mediation, conflictvaardigheid en conflictmanagement

Waarom Bascule? 

Bascule helpt je op een passende en vakkundige manier om te gaan met conflicten. Samen werken we aan conflicten vanuit de waarde van het conflict. Vanuit onze unieke, bewezen succesvolle, visie.