Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Bascule mediators en conflictprofessionals

Bascule beschikt samen met haar medewerkers over ruim 25 jaar ervaring op het gebied van mediation, conflictmanagement, conflictadvies en opleiding. Deze uitgebreide ervaring stellen we graag aan onze klanten ter beschikking in de vorm van het volgende dienstenaanbod:

Mediation

Spanning tussen medewerkers en leidinggevenden, buren, overheid en burger of tussen teamleden en collega’s onderling, belast niet alleen de gezondheid en stemming van de direct betrokkenen. Het veroorzaakt ook onnodige hoge kosten. In een mediationtraject kunnen de betrokkenen een dieper wederzijds begrip ontwikkelen. Daarbij kunnen spanningen worden weggenomen en nieuwe mogelijkheden ontdekt worden als oplossing voor het conflict. Voorbeelden van conflictsituaties zijn:

  • Conflicten tussen personen: (leidinggevende(n) en of medewerkers)
  • Conflicten tussen afdelingen, zakenpartners en teamleden
  • Conflicten binnen bestuur/tussen twee of meerdere teams
  • Complexe organisatieconflicten
  • Conflicten tussen buren
  • Conflicten tussen burger en overheid
  • Conflicten tussen familieleden
  • (Echt)scheidingsbemiddeling en -mediation

Conflictcoaching en conflict advies

Er zijn (conflict)situaties denkbaar waarin mediation niet de passende aanpak is. Bijvoorbeeld omdat één van de betrokken partijen daartoe niet bereid of klaar voor is. In dergelijke situaties kan conflictcoaching of conflict advies voor één van de partijen wezenlijk bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, aanpak en/of de oplossing van een conflict.

Ontwikkeling en implementatie van conflictmanagementsystemen

Conflicten komen dagelijks en overal voor. De uitdaging is om conflicten systematisch en vroegtijdig te (h)erkennen en de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan te benutten. De invoering van een uitgebreid conflictmanagementsysteem kan daarin een belangrijke bijdrage leveren. Conflictmanagementsysteem wordt ook wel ‘systeemdesign’ genoemd. Het in de organisatie bestaande conflictmanagement (het benutten van bestaande bronnen en vaardigheden) wordt systematisch uitgebreid, met op behoefte georiënteerde methoden en werkwijzen. Daardoor vergroot de organisatie haar conflictbestendigheid. De organisatie is primair zelf in staat conflicten zowel preventief als curatief in te zetten als bron voor groei voor ontwikkeling.

Workshops en opleidingen

Bascule biedt in het opleidingsprogramma van Caleidoscoop Leertrajecten een uitgebreid aanbod aan met workshops en erkende- en geaccrediteerde opleidingen. In deze opleidingen en workshops wordt u opgeleid tot (register)mediator, conflictspecialist of conflictcoach. Ook kunt u zich verder verdiepen en verbreden op dit vakgebied. In-company of open inschrijving zijn mogelijk met permanente educatie en accreditaties voor verschillende beroepsgroepen.

Systemische organisatiemediation

Bij conflicten in organisaties is een systeembenadering van conflicten van doorslaggevende betekenis. Veel conflicten zijn indicaties van ontwikkelingspotentieel in de organisatie. In onze begeleidings- en coachingsprocessen verbinden we onze kennis en vaardigheden op gebied van conflictmanagement met onze kennis en ervaring in organisatieontwikkeling.